Föreläsningar och Kurser

 

Detta är endast ett urval av de föreläsningar jag erbjuder. Tveka inte att höra av dig om du/ni har frågor!

Kurser och föreläsningar startas regelbundet vid efterfrågan. Vill du/ni att  jag kommer till din arbetsplats? Jag har kurser och föreläsningar för 5 personer och uppåt.

 

  • Stresshantering Lär dig hantera din stress i din vardag och arbetssituation. Lär dig mer om  hur stress påverkar vår kropp och hälsa och hur du med små enkla  verktyg kan reducera risken för stressrelaterade sjukdomar och symptom.  Passar alla arbetsplatser och främst inom vård och omsorg där man  dagligen utsätts för tung fysisk och psykisk arbetsbelastning.
  • Stärk Självkänslan! Lär dig hur du kan arbeta med strategier och bearbeta gamla tankemönster  för att stärka dig själv och din självkänsla. Få verktyg som gör det  lättare att fokusera på rätt saker och tankar. Tänka mer positivt om sig själv och ifrågasätta livsmönster som inte gagnar dig och ditt  välmående. Passar på alla arbetsplatser där man vill arbeta för att få en mer välmående, mer motiverad och frisk personal.
  • Motivation för motion  Varför är det så bra med motion? Vad händer i kroppen när vi  motionerar? Hur får jag motivationen att börja träna? Vad passar mig? Få  ny inspiration till motion och hitta dina egna vägar till ett friskar  och sundare liv. Passar alla arbetsplatser där man vill arbeta  förebyggande för att få en frisk, sund och mer motiverad personal.
  • Kommunikation  Hur kommunicerar du? Vilken personlighetstyp är du?  Vad säger vi med  vårt kroppsspråk? Vilka signaler sänder vi ut? Vad betyder utseendet  egentligen? En kurs/föreläsning i hur vi kan lära oss om oss själva och  hur vi kommunicerar med andra människor. Både i arbetet men också i  relationerna till våra närmaste. En otroligt rolig kurs med många insikter och aha-upplevelser! Passar alla serviceföretag, sälj-organisationer och arbetsplatser där man arbetar med människor.
  • Rätt näring för ett rikt liv En föreläsning som passar alla oavsett om man redan är intresserad av kropp och hälsa eller inte har några kunskaper alls. Den här föreläsningen är till för att inspirera och väcka tankar på hur man tar hand om sin kropp, förståelse för hur kroppen fungerar och tar till sig det vi äter och dricker.  En insikt i att allt välmående börjar i magen! Spännande och inspirerande och rolig!


Kurserna kan kombineras med kompletterande behandlingar som Access Bars för att motverka stress/hjärnstress, Hårmineralanalys för att upptäcka ev. brister och obalanser i kroppen. Detta  kan göras till exempel med subventionering från företaget till personalen.

Att erbjuda sin personal coachande samtal efter föreläsningen ger resultat och förändring även långsiktigt och är ett bra sätt att följa upp effekten av investeringen.