Hej!

Vill du ha stöd i ditt ledarskap? Öka trivseln eller få en ökad teamkänsla i  arbetslaget? Eller vill du/ni helt enkelt få en väl motiverad, glad och mer entusiastisk personal? Vill du vara säker på att du har rätt man/kvinna  på rätt plats? Vill du att personalen eller arbetsledare och personal ska kommunicera och förstår varandra bättre?

Jag kan hjälpa er!

Personal som brinner för sitt arbete, vill utvecklas, trivs på jobbet och är  entusiastisk och kreativ vill väl alla arbetsgivare ha!

Det är iallafall min förhoppning att alla smarta och nytänkande företag satsar på förebyggande friskvård och gör allt de kan för att få sin personal att må så bra som möjligt.

Detta ger naturligtvis stora vinster även för företaget. Det ger både lägre och kortare sjukfrånvaro och en högre frisknärvaro. En person som är motiverad, entusiastisk och känner meningsfullhet och ansvar för sina arbetsuppgifter surfar t ex. inte på Facebook på arbetstid. Andra fördelar är ökad trivsel, minskad personalomsättning och därmed lägre kostnader för rehabilitering pga. långtidssjukskrivningar bl.a.

Vad behöver ditt företag/din personal?

Behöver  de lära sig hur de kan hantera sin stress? Individuella samtal för att  bygga självkänslan, stöd i arbetet mot viktbalans, komma igång med motionen eller andra livsstilsförändringar? Kanske stöd i en krissituation eller under påfrestande period i livet? En smart arbetsgivare förebygger istället för att rehabilitera! Självklart behövs rehabilitering ändå men behovet kan minskas betydligt genom att förebygga.

Behöver hela arbetslaget hjälp att hitta teamkänslan och få en bättre kommunikation? Att lära känna sig själv och sättet man kommunicerar på är en förutsättning för förståelse och en god kommunikation på arbetsplatsen.

Kanske vill ni dessutom ha en friskare, mer energisk och motiverad personal?  Det finns många bra sätt att öka trivseln och produktiviteten på arbetsplatsen. 

Jag skräddarsyr för er! 

Jag skräddarsyr kurser och personalprojekt och teamaktiviteter utifrån era behov. Här nedan följer några exempel på de tjänster jag erbjuder.

 

 • Kurser/Föreläsningar: 

Mindfulness, stresshantering, kommunikation/personlighetstyper, motivation för motion, kost och näring, självkänsla, service och företagsvision. Team-event med aktivitet och personlig utveckling i fokus.

 

 • Individuella coachingsamtal enligt KBT-modellen gällande relationer, självkänsla, rehabilitering och förändringsarbete.  
 • Individuella coachingsamtal för att uppnå ett specifikt mål
 • Individuella coachingsamtal inom karriär/jobb
 • Individuella coachingsamtal som stöd i ditt ledarskap
 • Individuella coachingsamtal i rehabiliteringssyfte
 • Individuella coachingsamtal i rörelse - vi promenerar i naturen under samtalet
 • Hälsorådgivning/Coaching i syfte friskvård för viktbalans, träning, kondition och rehabilitering
 • Hälsokollen  Hälsoprofilbedömning. Mät vikt, kroppsfett, vattenmängd, ph-värde konditionstest mm.
 • Kombination av coachande samtal och träningshjälp/stöd
 • Team-event med aktiviteter blandat med kurs/föreläsningar i personlig utveckling/kommunikation/vision