Utveckling!

Vilken personlighetstyp är Du??

För att lära oss att kommunicera på ett bra sätt med andra människor behöver vi lära oss mer om oss själva! Vi har också otroligt stor nytta av att lära oss om de olika personlighetstyper som finns.

Med personlighetstyper menar man att det finns ett grundläggande personlighetsmönster hos var och en av oss och att det uttrycks på olika sätt hos olika människor.

T ex. vet du säkert redan nu om du är en utåtriktad person eller sk. introvert/inåtriktad? Det är en  bra början  att ha den kunskapen och det kan hjälpa dig när du ska hantera olika situationer. Men det finns mer att lära!

Genom att ta reda på och lära dig mer om vilken personlighetstyp du själv, dina närmaste och dina arbetskollegor har så kommer du att lättare kunna förstå dina egna och andras reaktioner, beteenden och handlanden. Detta gör att du kan undvika onödiga konflikter, samarbeta lättare och mer friktionsfritt, irriterar dig mindre när du möter människor som är olika dig själv och får större tålamod och förståelse för andra. 

Arbetsgivare som utbildar sin personal i kommunikation och om de olika personlighetstyperna har mycket större möjlighet att få en personal som kommunicerar och handlar utifrån ett mer medvetet plan. Det är också ett bra sätt att få en arbetsgrupp där man har förståelse för att vi alla är olika, att alla behövs för att få dynamik i arbetsgruppen och där vi kompletterar varandra med våra olika sätt att tänka, reagera, planera och få idéer.

Framförallt inom serviceyrken är det en otroligt viktig bit att lära sig hur man hanterar de olika personlighetstyperna.

Det finns många olika namn på hur man delar upp de olika personlighetstyperna men grundtanken är densamma. Jag delar upp personlighetstyperna enligt den sk.  DISC-metoden

De olika bokstäverna står för:

D = Dominant   I = Inspirerande  S = Stabil   C = Kontroll (Control)

D-personen:

Har  ledaregenskaper. Talar ofta snabbt och högt, går med raska bestämda steg. Tar ofta snabba beslut och är bra på att delegera. Ser den stora bilden. Håller tiderna och är mycket effektiv. Kan vara otålig när saker och ting går för långsamt eller när andra är veliga eller tar för lång tid på sig. Under stress kan den dominante reagera med otålighet och dominans. D-personens rädslor handlar ofta om att mista kontrollen och att bli utnyttjad.

I-personen

Utåtriktad och positiv idéspruta! Entusiastisk och söker ofta uppmärksamhet. Står gärna i centrum och har lätt för att skapa relationer. Kreativ och uppfinningsrik. Ofta tidsoptimist och älskar att prata och kommunicera med andra. Tycker om att kunna påverka sin omgivning. Under press kan I-personen reagera med känslighet och kan lätt bli oorganiserad/obalanserad. Rädslor finns i att inte bli omtyckt och uppskattad och att bli avvisad.

S-personen

Lugn harmonisk och trygg person. Ofta familjär person och en bra lyssnare. Följer regler och är ordningssam och lojal. Tar ofta lång tid på sig inför förändringar. Vill gärna undersöka noga först. En lättsam personlighet som uppskattar vänskap och befinner sig ofta i olika nätverk. Under press reagerar S-personen med tveksamhet eller underkastar sig. Rädsla känner hon inför plötsliga förändringar och ovisshet.

C-personen

Detaljorienterad perfektionist med ledaregenskaper. Gillar skriftliga fakta, väl underbyggda argument och siffror. Litar på exakthet och är ofta rak och enkel i kommunikationen med andra människor. Har en analytisk förmåga och är välorganiserad och kommer alltid i tid - eller gärna lite före utsatt tid. Vill vara professionell. Under press kan C-personen bli tillbakadragen och envis. Största rädslan hos den här personen är att få kritik för sitt uppförande eller sitt arbete.